Dialysesygeplejerske søges til Ålesund/Volda

Periode: Uke 25-33 (20.06.22-21.08.22)

Kompetencekrav: Må kunne dialysemaskinen Fresenius 5008 og 6008

  • Må ha særs gode kunnskaper innen steril teknikk
  • Må ha kunnskap til korrekt smittehåndtering
  • Må kunne stikke AV-fistel og koble til/fra dialysekateter alene
  • Må kunne utføre vanlige observasjoner ifht til hemodialysebehandling og HDF, vurdere væsketrekk, medikamenthåndtering og adm blodprodukt.
  • Må kunne jobbe selvstendig og være fleksibel
  • Må ha gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig (norsk, svensk, dansk)

Beherske vanlige datasystem brukt i sykehus

Ved interesse og for nærmere information, kontakt da venligst

Christina Gronemann

Chef for Support og sygeplejersker Norge
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Telefax: +45 33 33 86 99
Mobil: +45 41 85 18 53
E-mail:cg@transmedica.dk
www.transmedica.dk 

Land: 
Speciale: