Kardiolog til Kongsvinger 2023

Kongsvinger sykehus har behov for kardiolog følgende uker:

5-6, 9-10, 13-14, 17-18, 21-22, 23-35, 36-37, 40-41, 44, 47-48, 2023

Postarbeid (previsitt/visitt) og poliklinikk (inkl. vurdering av henvisninger) kl. 08-16 mandag-fredag.
Ved behov kan det også være behov for kveldspoliklinikk og vakt, dette tas evt stilling til underveis i oppdraget.

Arbeidstid vil være mandag til fredag 08:00 – 16:00, evt. mulighet for kveldspoliklinikk og vaktarbeid dersom det blir behov.
Det er ønskelig med vikarer som kan jobbe flere uker.

 

Kontakt:

Nina Dawes Anderssen

Senior Bemanningskonsulent

Mobil: +47 920 97 312

Mail: nda@transmedica.dk

Land: 
Speciale: