Psykiatri SSK Avd 45 BUP Sunderby sjukhus

VUB sjuksköterska IVA till IVA Gällivare sjukhus

Operationssjuksköterskor Operationsavdelningen Sunderby sjukhus

Leg. ssk till Kalix sjukhus medicin rehab

Anestesisjuksköterskor Operationsavdelningen Sunderby sjukhus

IVA-SSK AnOpIVA IVAK Piteå sjukhus

Anestesi IVAK Kalix sjukhus

Barnmorska OB/Gyn Sunderby sjukhus

Barn- och ungdomsmedicin Gällivare sjukhus

Barn-SSK Gällivare sjukhus v.

Anestesi ssk, Gällivare sjukhus

Operations ssk Gällivare sjukhus

Leg.SSK G7G9 Gällivare sjukhus

Leg.SSK, Dialysen Gällivare sjukhus

Sjuksköterskor, Kirurgen Urologen Sunderby sjukhus

Legitimerad/VUB sjuksköterska avd 41 Neurorehab/Strokenheten Sunderby sjukhus

Dialyssjuksköterska till dialysmottagningen Kiruna sjukhus

Dialyssjuksköterska till dialysmottagningen Piteå sjukhus

Legitimerade sjuksköterskor till Piteå sjukhus medicinkliniken 5

Legitimerade sjuksköterskor till Piteå avd 2A, 3A 

Legitimerad sjuksköterska till Internmedicin Kalix sjukhus

Leg. SSK Kirurgen/Urologen Sunderby sjukhus

Leg.SSK Avd 63 HEMA/Lung/PAVA Sunderby sjukhus

IVA-SSK Sunderby sjukhus

IVA-ssk Gällivare Sjukhus, kvarstående behov

Röntgensjuksköterska Röntgen Gällivare sjukhus


Med vänliga hälsningar,
Niclas Wåhlin
VD, Transmedica Sverige

Mobil: (+46) 735 00 22 36
E-post: niw@transmedica.se

Land: 
Speciale: