Psykiatri SSK Avd 45 BUP Sunderby sjukhus v. 14-27 (4 st)

VUB sjuksköterska IVA till IVA Gällivare sjukhus 220501-220831

Operationssjuksköterskor Operationsavdelningen Sunderby sjukhus t.o.m. 221231

Leg. ssk till Kalix sjukhus medicin rehab 220201-220430

Anestesisjuksköterskor Operationsavdelningen Sunderby sjukhus t.o.m. 221231

IVA-SSK AnOpIVA IVAK Piteå sjukhus tom 220831

Anestesi IVAK Kalix sjukhus v13-29

Barnmorska OB/Gyn Sunderby sjukhus v13-35

Barn- och ungdomsmedicin Gällivare sjukhus v18-52

Barn-SSK Gällivare sjukhus v. 17-34

Anestesi ssk, Gällivare sjukhus v. 18-34

Operations ssk Gällivare sjukhus v. 18-34

Leg.SSK G7G9 Gällivare sjukhus v. 24-33 (4st)

Leg.SSK, Dialysen Gällivare sjukhus v. 25-33

Sjuksköterskor, Kirurgen Urologen Sunderby sjukhus 220501-220830

Legitimerad/VUB sjuksköterska avd 41 Neurorehab/Strokenheten Sunderby sjukhus 220415-220815

Dialyssjuksköterska till dialysmottagningen Kiruna sjukhus 220620-220814

Dialyssjuksköterska till dialysmottagningen Piteå sjukhus 220615-220815

Legitimerade sjuksköterskor till Piteå sjukhus medicinkliniken 220201-220531, 220615-220815

Legitimerade sjuksköterskor till Piteå avd 2A, 3A 

Legitimerad sjuksköterska till Internmedicin Kalix sjukhus 220501-220831

Leg. SSK Kirurgen/Urologen Sunderby sjukhus 220101-220430

Leg.SSK Avd 63 HEMA/Lung/PAVA Sunderby sjukhus 220101-220430

IVA-SSK Sunderby sjukhus 220201-220531

IVA-ssk Gällivare Sjukhus, kvarstående behov v.15,16

Röntgensjuksköterska Röntgen Gällivare sjukhus v8-35


Med vänliga hälsningar,
Niclas Wåhlin
VD, Transmedica Sverige

Mobil: (+46) 735 00 22 36
E-post: niw@transmedica.se

Land: 
Speciale: