Specialist

Ny undersøgelse viser akut mangel på speciallæger

Mangel på speciallæger fordelt på medicin, kirurgi, paraklinik og psykiatri

De danske sygehuse har akut mangel på speciallæger, viser en ny undersøgelse fra Overlægeforeningen. Især i psykiatrien, hvor hver femte stilling er ubesat, er der stor efterspørgsel. Flere vikarer er en essentiel del af løsningen her og nu, mener Transmedica.

Lægemangel i hele Danmark

Landsdækkende medier har omtalt lægemanglen på Roskilde Sygehus’ fødeafdeling. Også i den meget omtalte sag om for mange amputationer i Region Midtjylland, spiller manglen på specialister en rolle. Problemet er dog endnu større, viser Overlægeforeningens undersøgelse, der dokumenterer lægemangel i hele Danmark, især yderområder i Jylland, Sjælland og Syddanmark.

Flere lægespecialer har i adskillige år manglet læger. Det gælder navnlig radiologi, neurologi, lungemedicin, psykiatri og geriatri.

“Vi har alvorlig mangel på specialister inden for bl.a. scanning og røntgen, neurologi, lungemedicin, psykiatri og ældresygdomme. Det medfører alt for lange ventelister og giver sygehusene problemer med at levere en behandling af tilstrækkelig høj kvalitet,” udtaler formand for Overlægeforeningen, Susanne Wammen.

Psykiatrien hårdest ramt

Ser man på de fire hovedområder: Medicin, kirurgi, paraklinik (radiologi, patologi, klinisk biokemi m.fl.) og psykiatri, skiller psykiatri sig ud som det speciale med størst mangel på speciallæger, ifølge undersøgelsen. I psykiatrien er hver femte stilling ubesat. Efterspørgslen efter psykiatere er faktisk historisk høj, mærker vi i Transmedica. 

I de seneste år har vi formidlet flere psykiatere til vikariater i Danmark, men i øvrigt også Norge, end nogensinde før i vores over 30 år som vikarbureau. I begge lande ser vi, at lægemanglen er størst jo længere man kommer fra de store byer. 

Vikarer er en del af løsningen

Mange læger er dog villige til at gøre en ekstra indsats og rejse ud som vikarer i en periode. Det er en essentiel del af løsningen nu og her og mulighederne for vikarlæger inden for psykiatri, radiologi og de somatiske fagområder er af samme grund mange.

På den længere bane er der behov for at uddanne flere specialister. Overlægeforeningen foreslår endvidere en bedre fordeling af arbejdsopgaverne på sygehusene, så speciallægerne kan fokusere på kerneopgaverne. Noget der i høj grad allerede er gældende for Transmedicas vikarer.

Transmedica og andre bureauers bidrag til sundhedsvæsenet, med hensyn til rekruttering af læger, vil givetvis få endnu større betydning i de kommende år. 

Læs mere om Overlægeforeningens undersøgelse her:
Undersøgelse: graverende mangel på speciallæger (Ugeskrift for læger, 26. juni 2022)
Mangel på speciallæger slår hårdt i Nordjylland og Sjælland (Foreningen af speciallæger, 30. juni 2022)
Overlægeforeningens Facebook-side

Bliv lægevikar:
Ledige lægevikariater hos Transmedica