Arbidsoppgaver vil være behandling, oppfølging og omsorg av pasienter med sykdom innen onkologi og hematologi, samt palliasjon
Avdelingen består av poliklinikk og sengepost på 13 sengeplasser fordelt på onkologi, hematologi og palliasjon.
Kreftavdelinga har faglig ansvar for all medikamentell kreftbehandling i tidl. Sogn og Fjordane fylke. Ca 110 000 innbyggere.
Avdelinga har totalt 12 leger (overleger og leger i spesialisering) fordelt på onkologi, hematologi og palliasjon.
 

Kvalifikasjoner: Spesialistutdanning onkologi, norsk autorisasjon.
Må ha erfaring innen medikamentell kreftbehandling
Må arbeide både ved sengepost og poliklinikk
Delta i vaktordning
En fordel om en er kjent med og kan nytte elektroniske journal og kurvesystem (hhv Dips og MEONA)
 

Periode: Uke 35, 2022-uke 17, 2023

Arbeidstid: Vakt.

 

Kontakt:

Camilla Liseth Hermann

Bemanningskonsulent

Mobil: +47 92609087

Mail: clh@transmedica.dk

eller

Nina Dawes Anderssen

Senior Bemanningskonsulent

Mobil: +47 920 97 312

Mail: nda@transmedica.dk

Land: 
Speciale: