Helse Fonna har en fast onkolog tilknyttet Kreftpoliklinikk. Størstedelen av pasientene er innen diagnosegrupper gastrointestinale cancere og mammacancer. Ut over dette gir deres onkolog også behandling til andre diagnoser i samråd med onkologer ved Haukeland universitetssykehus (HUS). De har et tett samarbeid med onkologene på HUS og flere av disse kommer til Haugesund sjukehus på månedsbasis. Dette er en god hjelp og gir god mulighet til å konferere fag og problemstillinger. De har også telefonisk konferering med onkologene på HUS i hverdagen. Hematologene, gynekologene og lungelegene bestiller kurer til egne pasienter. Den framtidige planen er å få en LIS i onkologi og utvide onkologien med sengepost.

Periode: uke 28-31

Arbeidstid: 08.00-16.00, mandag- fredag.

Kontakt:

 

Camilla Liseth Hermann

Bemanningskonsulent

Mobil: +47 92609087

Mail: clh@transmedica.dk

eller

Nina Dawes Anderssen

Senior Bemanningskonsulent

Mobil: +47 920 97 312

Mail: nda@transmedica.dk

Land: 
Speciale: