Operationssjuksköterska med allmän kompetens inom ortopedi, kirurgi, urologi, gynekologi. Önskvärt med robotkompetens. Ibland bemannas enheten med 2 operationssjuksköterskor på en sal vilket innebär att arbetsuppgifter som pass på sal kan förekomma
Op-ssk; 2-3års yrkeserfarenhet som operationssjuksköterska
Vardagar 7.30-16.30 (45), 8.45-17.30 (30),10.45-18.45 (30), Helgtjänstgöring och nattarbete/jour (på plats, jourrum på sjukhuset) kan förekomma utifrån kompetens. 
Kan vara aktuellt, helgtjänstgöring och nattarbete/jour (på plats, jourrum på sjukhuset) kan förekomma utifrån kompetens. 

 

 

Med vänlig hälsning

_______________________________

Sebastian Landström

Telefon: +45 33 33 76 13

Mobil: +46 735 257 634

E-mail:ala@transmedica.se

Felicia Steen

Mobil: +46 735 36 87 64

E-mail: fst@transmedica.d

Land: 
Speciale: