Här sker både dagkirurgi samt större elektiv kirurgi (inneliggande) Det är inom flera olika specialiteter: Ortopedi, kirurgi, ÖNH, hand, gynekologi, urologi.
Erfarenhet av dagkirurgisk verksamhet
Dagtid mån-torsdag, kanske fredag.
 

Med vänlig hälsning
_______________________________

Sebastian Landström
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +46 735 257 634
E-mail:ala@transmedica.se

Felicia Steen
Mobil: +46 735 36 87 64
E-mail: fst@transmedica.dk

Land: 
Speciale: