Kirkenes sykehus søger operationssygeplejerske - SOMMER 2022

Periode: 02.05.2022 – 04.09.2022 (minimum 2 sammenhængende uger)

Afdeling: Liten operasjonsavd.

Ingen kreftkirurgi. Deltar i traumeteam.

På ettermiddag/helg må opr.spl. ivareta arbeidsoppgaver på Sterilsentralen.

Utfører elektiv og øyeblikkelig-hjelp kirurgi innenfor følgende fagområder:

Ortopedi – Kne- og hofteproteser, dagkirurgiske inngrep, frakturkirurgi, m.m.

Gynekologi – Hysterektomi, vaginalplastikk, dagkirurgiske inngrep, akutt og elektiv sectio, m.m.

Generell/Gastro-kirurgi – Cholecystektomier, brokk, øvrige dakgirurgiske inngrep, appendektomier, ileus, m.m. 

Urologi – Tur-B/Tur-P, cystoskopier, J-stenter, m.m.

ØNH – Adeno- og tonsillektomier, septumplastikker, bihuleopr., m.m.

Avdelingen har leasingbil til bruk på hjemmevakter

Kompetencekrav: 

Operasjonssykepleier med erfaring fra lignende operasjonsavdeling i Skandinavia. 

Må kunne ivareta funksjonen som sterilt utøvende og koordinerende operasjonssykepleier innenfor de fagområder som enheten dekker (se punkt 2).

Beherske bruk av vanlig medisinsk-teknisk utstyr som diatermi, laparoskopi, opr.bord, ortopedisk med.teknisk utstyr, C-bue, m.m.

Erfaring med ulike instrumentsystemer for behandling av frakturer.

Beherske enklere arbeidsoppgaver tilknyttet sterilsentraloppgaver (rengjøring, pakking og sterilisering av instrumenter).

Erfaring med/kjennskap til traumemottak.

Kjennskap til dokumentasjonssystemet DIPS Arena.

Må kunne kjøre bil med manuelt gir (utrykning hjemmevakter)

Ved interesse og for nærmere information, kontakt da venligst

Christina Gronemann

Chef for Support og sygeplejersker Norge
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Telefax: +45 33 33 86 99
Mobil: +45 41 85 18 53
E-mail:cg@transmedica.dk
www.transmedica.dk 

 

Land: 
Speciale: