Vi søger operationssygeplejerske til Tromsø

Periode: Uge 2 - 8, 2022

Afdeling: Anestesi og operasjonsavdelingen, Innslusa

Kompetencekrav: Operasjonssykepleiere med kompetanse innen Gastro/Uro/Gyn/Plastikk og den sterile og koordinerende funksjon.

Vi har både region- samt universitetssykehusfunksjoner, så er derfor ønskelig med kompetanse innen stor cancer kirurgi, både åpen kirurgi og per laparoskopi.

 

Ved interesse og for nærmere information, kontakt da venligst

Christina Gronemann

Chef for Support og sygeplejersker Norge
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Telefax: +45 33 33 86 99
Mobil: +45 41 85 18 53
E-mail:cg@transmedica.dk
www.transmedica.dk 

Land: 
Speciale: