Vi søger operationssygeplejersker til Tromsø

Periode: uge 41 - 52

Kompetencekrav: Operasjonsvirksomhet, ØNH, Nevrokirurgi,

Eller et av spesialfeltene. 

kompetanse innen både den koordinerende og sterile funksjon.

Nevrokirurgi; tumor, ryggkirurgi, implantat,

ØNH; tumor, ansiktsskader og implantat kirurgi

Ortopedi; Protese, bruddskader og håndkirurgi

For nærmere information og ved interesse kontakt venligst:

Christina Gronemann

Teamleder
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Mobil: +45 41 85 18 53
E-mail:cg@transmedica.dk
www.transmedica.dk 

 

Land: 
Speciale: