Psykiater til DPS Vestfold, klinikk Psykisk helse og Avhengighet (KPA) ved Psykosepoliklinikk Linde

Periode: 03.01.22 - 01.03.22

Kontakt:

Mojgan Rahman   : Tlf. +47 977 56 107 /   mor@transmedica.dk

Martin Eng : Tlf. +47 902 34 994 / mae@transmedica.dk

Land: 
Speciale: