Psykiater Haugesund psykose poliklinikk.

Psykosepoliklinikk. Inkludert utredningsteam, behandlingsteam, ACT-team og FACT-team.

Periode: 01 sept. 2022 - 01. sept. 2023

Dagtid 08.00-15.30 alle ukedager.

 

Kontakt:

Mojgan Rahman  

Senior Bemanningskonsulent 

Mobil  : +47 977 56 107

Mail :  mor@transmedica.dk

Eller:

Martin Eng:  

Bemanningskonsulent

Mobil : 47 902 34 994

Mail :   mae@transmedica.dk

Land: 
Speciale: