Psykiater Sandnes, ruspoliklinikk ung.

Ruspoliklinikk ung Sandnes er en poliklinikk som gir tilbud om tverrfaglig spesialisert rusbehandling til unge voksne fra 15 – 30 år med alvorlige/og eller mindre alvorlige rus og psykiske vansker.

Periode: Uke 19 - 45. 2022

 

Mojgan Rahman  

Senior Bemanningskonsulent

Mobil: +47 977 56 107

E- post:    mor@transmedica.dk

Eller:

Martin Eng:  

Bemanningskonsulent

Mobil: 47 902 34 994

E- post:     mae@transmedica.dk

 

Land: 
Speciale: