Psykiater til Skien allmennpoliklinikken.

Poliklinikken utreder og behandler pasienter med psykiske lidelser, som har fått rett til behandling innenfor spesialisthelsetjenesten og er tatt inn i pakkeforløp for utredning og behandling i VOP.

Periode. Uke 22. 2022 - 26.2023

 

Mojgan Rahman  

Senior Bemanningskonsulent

Mobil: +47 977 56 107

E- post:    mor@transmedica.dk

Eller:

Martin Eng:  

Bemanningskonsulent

Mobil: 47 902 34 994

E- post:     mae@transmedica.dk

Land: 
Speciale: