Psykiater Stavanger LAR poliklinikk.

- Psykiater/russpesialist med erfaring fra TSB/LAR-behandling og god kjennskap og erfaring med pasientgruppen ved LAR Helse Stavanger

-Det vil være en fordel om kandidaten har kjennskap til Helse vest sine IKT systemer.

-  God og oppdatert kunnskap om gjeldende nasjonale LAR-retningslinje, pakkeforløp TSB 

Periode: 01. Jun 2022 - 01. Okt 2022

Arbeidstiden er fra kl 0730 til kl 1500, mandag til fredag. Helg- og høytidager vil være fri. Stillingen inngår ikke i vaktlag.

 

Kontakt:

Mojgan Rahman  

Senior Bemanningskonsulent 

Mobil  : +47 977 56 107

Mail :  mor@transmedica.dk

Eller:

Martin Eng:  

Bemanningskonsulent

Mobil : 47 902 34 994

Mail :   mae@transmedica.dk

Land: 
Speciale: