Psykiater til Bergen, Bjørgvin DPS Rehabiliteringspoliklinikk.

Bjørgvin DPS er et lokalt forankret ledd i behandlingskjeden i opptaksområdet. Kjerneoppgavene er spesialisert utredning og differensiert behandling, akutt og krisetjenester, opplæring av pasienter og pårørende, veiledning til psykisk helsearbeid i kommunene, forskning og kvalitetsutvikling og utdanning av helsepersonell. Samarbeid med sykehuset, kommunene og brukerorganisasjonene er høyt prioritert.
Oppfølgning av pasienter i behandling på poliklinikken

Må ha norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning.
Må beherske norsk språk, skriftlig og muntlig.
Vikaren må være faglig oppdatert i sitt fagfelt.
I tillegg er det av avgjørende betydning med gode samarbeidsevner, da vår virksomhet er basert på tverrfaglig teamarbeid.

40-timers uke, 0800-1600 mandag til fredag.
Ingen vakt tjeneste
Av kontinuitetshensyn ønskes oppdraget dekket av samme vikar.

Periode: Uke 36 2022 - 36 2023

Ta kontakt med:

Mojgan Rahman  

Senior bemanningskonsulent 

Mobil: +47 977 56 107

E- post:   mor@transmedica.dk

eller

Martin Eng:  

Bemanningskonsulent

Mobil: 47 902 34 994

E- post:    mae@transmedica.dk

 

 

 

 

Land: 
Speciale: