Psykiater til Nordlandsykehuset i Bodø avdeling for rus, psykiatri og avhengighet, Enhet for rus og psykiatri (ROP). 

Periode : 20.09.21-31.12.21

Kontakt :

Mojgan Rahman

Tlf. +47 977 56 107

epost mor@transmedica.dk

 

Nina Dawes Anderssen

Tlf. +47 920 97 312

epost nda@transmedica.dk

Land: 
Speciale: