Psykiater til sykehuset i innlandet DPS Elverum/ Hamar døgnenhet

 

Periode : 05.07.21 - 03.09.21

Kontakt :

Mojgan Rahman

Tlf. +47 977 56 107

epost mor@transmedica.dk

 

Nina Dawes Anderssen

Tlf. +47 920 97 312

epost nda@transmedica.dk

Land: 
Speciale: