Psykiater for DPS Follo, Seksjon Tidlig intervensjon og rehabilitering

Periode: 03.01.2022 - 31.05.2022

Kontakt:

Mojgan Rahman    : Tlf. +47 977 56 107 /    mor@transmedica.dk

Martin Eng:  Tlf. +47 902 34 994 /  mae@transmedica.dk

Land: 
Speciale: