Psykiater til DPS Nedre Romerike, Almpol B, Inntak og avklaringsteam 30% stilling og til medisinfri døgn i 50% stilling.

Periode: 01.01.22 - 30.06.22

Kontakt:

Mojgan Rahman   : Tlf. +47 977 56 107 /   mor@transmedica.dk

Martin Eng : Tlf. +47 902 34 994 / mae@transmedica.dk

Land: 
Speciale: