Psykiater til Førde, psykiatrisk klinikk.

Psykiater. Norsk autorisasjon som lege og norsk spesialistgodkjenning i psykiatri og/eller rus. Gode evner til å kommunisere, samarbeide og tenkje heilskapleg.
Førarkort klasse B.
Det er eit krav at overlege har kunnskap om norsk lovverk/Psykisk helsevern lov og Dips.
Lege må ha kjennskap til akuttpsykiatri og sikkerhetspsykiatri pga ev.vakter.

Vikaroverlegar kan kunne delta i vaktordning som bakvakt for heile Psykiatrisk klinikk . Vikaroverlegane må også pårekne å gå interne tilsyn også på somatiske avdelingar under vakt. Arbeidstid kvardagar kl 0800-1600 og vakter etter behov.

Ta kontakt med:

Martin Eng:  

Bemanningskonsulent

Mobil: 47 902 34 994

E- post:    mae@transmedica.dk

eller

Mojgan Rahman  

Senior bemanningskonsulent 

Mobil: +47 977 56 107

E- post:   mor@transmedica.dk

 

Land: 
Speciale: