Psykiater til Hamar, allmennpsykiatrisk poliklinikk.

Spesialist i psykiatri.
Må beherske norsk skriftlig og muntlig
Må beherske DIPS og følge krav til forsvarlig journalføring
Forutsetter at psykiateren har kvalifikasjoner for oppgaven i utgangspunktet.

Det er behov psykiater i 100% stilling som skal drive direkte pasientarbeid med kun utredning og behandling for å unngå fristbrudd.

Arbeidstid fra 8-16

Ta kontakt med:

Mojgan Rahman  

Senior bemanningskonsulent 

Mobil: +47 977 56 107

E- post:   mor@transmedica.dk

Eller

Martin Eng:  

Bemanningskonsulent

Mobil: 47 902 34 994

E- post:    mae@transmedica.dk

 

 

 

 

 

 

Land: 
Speciale: