Psykiater til Kristiansand.

LAR:

Legespesialist får ansvar for LAR - team i poliklinikken i Kristiansand. TSB – modellen krever at spesialist involveres i mange vurderinger i behandlingsløpet. En del av disse vurderingene ivaretas også av psykologspesialist.

Arbeidsoppgaver vil være relatert til medikamentelle vurderinger, akutte vurderinger av ulike karakter, stor grad av samhandling med behandlere i LAR, øvrige enheter/avdelinger i spesialisthelsetjenesten, samhandling med kommunale tilbud m.m.

Det forvaltes ikke tvangsvedtak i ARA. Deltar ikke i vaktordning pr. d.d.

Periode: 01.09.22 - 31.08.23

Kontakt:

Martin Eng  

Bemanningskonsulent

Mobil : 47 902 34 994

Mail :   mae@transmedica.dk

Eller:

Mojgan Rahman  

Senior Bemanningskonsulent 

Mobil  : +47 977 56 107

Mail :  mor@transmedica.dk

 

Land: 
Speciale: