Psykiater til Molde, DPS døgn.

 

Overlege i voksenpsykiatri.

Kjennskap til aktuelt norsk regelverk/lovverk:

lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern, lov om spesialisthelsetjenesten, lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, lov om helsepersonell og lov om pasient- og brukerrettigheter.

Språk: fortrinnsvis norsk evnt. svensk/dansk

 

Periode: 03.10.22 - 11.11.22

 

Kontakt:

Mojgan Rahman  

Senior Bemanningskonsulent 

Mobil  : +47 977 56 107

Mail :  mor@transmedica.dk

Eller:

Martin Eng:  

Bemanningskonsulent

Mobil : 47 902 34 994

Mail :   mae@transmedica.dk

Land: 
Speciale: