Psykiater til Ringerike DPS døgnseksjon

Det er behov for overlege med spesialitet psykiatri. Erfaring fra akuttpsykiatri og døgnavdeling. Erfaring til å vurdere og håndtere somatiske tilstander hos inneliggende pasienter som kan håndteres på en åpen psykiatrisk døgnpost. 

Periode : 04.10.2021-01.02.2022

Kontakt :

Mojgan Rahman

Tlf. +47 977 56 107

epost mor@transmedica.dk

 

Nina Dawes Anderssen

Tlf. +47 920 97 312

epost nda@transmedica.dk

Land: 
Speciale: