Psykiater til Seljord, psykose døgnpost.

DPS øvre Telemark
Seksjon for psykose Seljord
Virksomheten er en åpen døgn seksjon med 9 senger. Målgruppen er fortrinnsvis pasienter med psykose og alvorlig psykiatrisk sykdom. Vi tar imot pasienter til vurdering, utredning og behandling. Seksjonen har et etablert samarbeid med kommunene i nedslagsfeltet og øvrige seksjoner i klinikken. Seksjonen har et «oppfølgingsteam integrert i seksjonen som følger pasienter ambulant.
Det er godt kvalifiserte ansatte som jobber etter miljøterapeutiske prinsipper. Det er i tillegg til overlege i psykiatri en stilling for psykolog og LIS .
Arbeidet består i direkte pasientoppfølging i seksjonen. Samarbeid med kommunale instanser.
Veiledning og samarbeid med seksjonens øvrige behandlere og personell i den daglige driften av seksjonen

Krav til kompetanse/erfaring* Spesialist i psykiatri
Allmennpsykiatrisk kompetanse
Erfaring med Metavision og DIPS
Beherske norsk muntlig og skriftlig

 

Periode: 01.09.22 - 28.02.23

 

Kontakt:

Mojgan Rahman  

Senior Bemanningskonsulent 

Mobil  : +47 977 56 107

Mail :  mor@transmedica.dk

Eller:

Martin Eng:  

Bemanningskonsulent

Mobil : 47 902 34 994

Mail :   mae@transmedica.dk

Land: 
Speciale: