Psykiater til Tønsberg, ARA.

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling – Avgiftning

Arbeidsoppgaver berører både somatikk og psykiatri i tillegg til rus.
Krav til kompetanse/erfaring* Lege – ønskelig med erfaring fra pasientgruppen, men ikke ett krav. Gjerne interesse for sammensatt problematikk ()rus somatikk og psykiatri.
Periode: Uke 40 - 52 2022.

Ta kontakt med:

Martin Eng:  

Bemanningskonsulent

Mobil: 47 902 34 994

E- post:    mae@transmedica.dk

eller

Mojgan Rahman  

Senior bemanningskonsulent 

Mobil: +47 977 56 107

E- post:   mor@transmedica.dk

 

Land: 
Speciale: