Psykiater til Vestlandet

Periode: Uke 42/2022 - Uke 52/2023

  • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
  • Psykiater/spesialist i rus og avhengighetsmedisin
  • God IKT kunnskap, gode norskkunnskaper.
  • Kontinuitet er viktig, ønskelig med en som kan være hele perioden.
  • Dagtid 08.00-15.30 alle ukedager. Ikke krav til vaktdeltakelse.
  • Oppdragsgiver er åpen for alternative løsninger ift arbeidstid i ukedager, fri periode og stillingsstørrelse.

 

 

Ta kontakt med:     

Mojgan Rahman  

Senior bemanningskonsulent 

Mobil: +47 977 56 107

E- post:  mor@transmedica.dk

Eller

Rikesh Mistry

Bemanningskonsulent

Mobil: +47 911 79 533

E-post:  rmi@transmedica.dk

eller

Martin Eng:  

Bemanningskonsulent

Mobil: +47 902 34 994

E- post:  mae@transmedica.dk

 

Land: 
Speciale: