Psykiater Øvre Romerike DPS, allmenn poliklinikk.

Psykisk helsevern/ allmenpsykiatrisk poliklinikk
Primært tilknyttet allmenpsykiatrisk poliklinikk. Arbeid på andre seksjoner (psykose, akutteam og døgn) må påregnes. Veiledning av LIS leger.
Krav til kompetanse:

• Norsk legeautorisasjon.
• Norsk spesialistgodkjenning innen psykiatri.
• Erfaring fra voksenpsykiatrisk poliklinikk/allmennpoliklinikk.
• Psykoterapikompetanse.
• Oppdatert kunnskap om psykofarmaka.
• Beherske DIPS journalsystem.
• Flytende norsk-kunnskaper og gode skriftlige fremstillingsevner på norsk.

 

Periode: 21.08.22 - 31.10.22

 

Kontakt:

Mojgan Rahman  

Senior Bemanningskonsulent 

Mobil  : +47 977 56 107

Mail :  mor@transmedica.dk

Eller:

Martin Eng:  

Bemanningskonsulent

Mobil : 47 902 34 994

Mail :   mae@transmedica.dk

Land: 
Speciale: