Psykiater ved Helgelandssykehuset, klinikk for psykisk helse og rus, habiliteringsavdelingen.Personer med medfødt eller tidlig ervervet funksjonshemming, utviklingshemming og/eller utviklingsforstyrrelser
Alder: Barn, ungdom og voksne.
Arb.sted: Avdelingen har ansatte lokalisert på tre områder; Mosjøen, Sandnessjøen og Mo. Spesialisten kan ha sin base på en lokasjon, men det er behov for at hele avdelingen blir ivaretatt. Avdelingen ivaretar pasienter på hele Helgeland og er en ambulant tjeneste. Avdelingen innehar tverrfaglig kompetanse; konst.overlege i allmennmedisin, spesialsykepleier, vernepleiere, klin.barnevernsped., familieterapeut, psykolog i spesialisering, spesialergoterapeut og spesialpedagog.
Vurdering av medisinske spørsmål i forbindsel med utredning og oppfølging av målgruppen.
Vurdering av differensialdiagnostikk og behov for henvisning til annen avdeling.

Periode: 21.04.22 - 31.07.22

Kontakt:

Mojgan Rahman  

Senior bemanningskonsulent

Mobil: +47 977 56 107

E- post:   mor@transmedica.dk

Eller:

Martin Eng  

Bemanningskonsulent

Mobil: 47 902 34 994

E- post:    mae@transmedica.dk

 

Land: 
Speciale: