Psykiater til Groruddalen DPS, AHUS. Seksjon for gruppeterapi,

Periode : 04.10.2021 – 01.08.2022

Arbeidstid: kl. 08:00 – 16:00. 

Kontakt :

Mojgan Rahman

Tlf. +47 977 56 107

epost mor@transmedica.dk

 

Nina Dawes Anderssen

Tlf. +47 920 97 312

epost nda@transmedica.dk

Land: 
Speciale: