Etterspørslen etter radiologer til vikariater i Norge, er større end noensinne. Vi har mange attraktive stillinger, av kortere og lengre varighet, over hele Norge. Ta kontakt så raskt muligt.

 

 

                                                                                              

 

Nina Elisabeth Dawes Anderssen                                                                             Siv Glømmen-Karlsen 

Senior Bemanningskonsulent                                                           Bemanningskonsulent                                              

Mobil: +47 920 97 312                                                                      Mobil: +47 992 79 923                                              

E-post: nda@transmedica.dk                                                            E-post: sgk@transmedica.dk    

 

Land: 
Speciale: