Psykiatrisjuksköterska alt ssk med erfarenhet inom psykiatri, 37 Tim./v.  
Dag, kväll, natt, helg tjänstgöring rullande schema hela perioden efter verksamhetens behov.

Kopplingar förekommer mellan avdelning 23 +24 som avropet avser. Specialistsjuksköterska i psykiatri alternativt sjuksköterska med erfarenhet av psykiatri. God kunskap inom somatisk vård efterfrågas. Erfarenhet av heldygnsvård. Flexibilitet gällande schema utifrån verksamhetens behov.

 

Med vänlig hälsning
_______________________________
Sebastian Landström

Transmedica A/S
Strandbergsgatan 61.
112 51 Stockholm
Mobil: +46 735 257 634
E-mail:ala@transmedica.se

Land: 
Speciale: