Vi söker 3 Anestesisjuksköterskor

Kvinnosjukvård - all slutenvårdskirurgi inkl robot och snitt.

Neurokirurgi - alla typ av neurokirurgi. 

Ögon - all typ av ögonkirurgi inkl uppvak

Brachy - onkologiska behandling som genomförs i anestesi inkl uppvak. Röntgenverksamhet, MR-angio     

 

Med vänlig hälsning

_______________________________

Sebastian Landström

Telefon: +45 33 33 76 13

Mobil: +46 735 257 634

E-mail:ala@transmedica.se

Felicia Steen

Mobil: +46 735 36 87 64

E-mail: fst@transmedica.dk

Land: 
Speciale: