Kirkenes sykkehus søger anæstesisygeplejerske

Periode: Fra uke 13 tom uke 31

Kompetencekrav: Anestesisykepleier, Vikaren må ha erfaring med akutt sectio. Pasient IKT system er DIPS.

Anestesivirksomhet:

Kirurgiske fagområder: Ortopedi, Kar/endokrin/thorax, Gynekologi, obstetrikk, ØNH, Gastro, urologi og øye.

Noe av det medisinsk tekniske utstyret vi jobber med er:

• Anestesiapparat GE Datex- Ohmeda Aysis

• Overvåkingsenhet – Phillips Intelli Vue MP 50

• Sprøytepumper- Alaris Ascena/CC-guardrails

• TIVA pumper- Alaris TIVA og PK

 

Ved interesse og for nærmere information, kontakt da venligst

Christina Gronemann

Chef for Support og sygeplejersker Norge
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Telefax: +45 33 33 86 99
Mobil: +45 41 85 18 53
E-mail:cg@transmedica.dk
www.transmedica.dk 

Land: 
Speciale: