Ahus søger anæstesisygeplejersker

Periode: 1-2 anestesisykepleiere fra 17.januar 2022-12.april 2022.

Ønskelig med langtidsoppdrag.

Krav til kompetanse:

  • Videreutdanning i anestesisykepleie.
  • Min. 2 års klinisk erfaring som anestesisykepleier.
  • Må beherske IKT: Elektronisk pasientjournal. (Ahus bruker: Metavision, DIPS)

Krav til kandidat:

  • Oppdatert anestesipraksis, ønsker å ha kandidat i 2 uker eller lenger.

Info om avdelingen:

Dagkirurgisk senter AHUS Nordbyhagen gir anestesi på 9 operasjonsstuer: Orto, Gastro, Endo, Uro, Kar/Thorax, Ønh, Plastikk, Gyn, Tannbehanlding.

ASA 1-3 voksne og barn, TIVA TCI og gassanestesi.

Medisinskteknisk utstyr:

Anestesiapparat/overvåkning: GE Avance. GE overvåkningsmonitor.

Sprøytepumpe: Fresenius Kabi Agilia TIVA, væske og infusjonspumper.

nødluftveisutstyr: Glidescope.

Ved interesse og for nærmere information, kontakt da venligst

 

Christina Gronemann

Chef for Support og sygeplejersker Norge
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Telefax: +45 33 33 86 99
Mobil: +45 41 85 18 53
E-mail:cg@transmedica.dk
www.transmedica.dk 

Land: 
Speciale: