AHUS søger anæstesisygeplejersker - SOMMER 2022

Periode: Uge 24 - 33 (7 sygeplejersker søges)

Arbejdsområde: Anestesisykepleie utføres ved ulike seksjoner på sentraloperasjon; Orto, Gastro, Uro, Kar/Thorax, Ønh, Gyn, Robot, samt ø-hjelpscalling.

Akuttmedisinsk beredskap til hele sykehuset.

Kompetencekrav: Min 2 års klinisk erfaring som anestesisykepleier de siste 3 år.

Må beherske IKT: Elektronisk pasientjournal

(Metavision & DIPS)

Fordel å ha gjennomført: KITS, BEST og AHLR kurs

Medisinskteknisk utstyr: Anestesiapparat: Dräger Zeus, 

Sprøytepumpe: Fresenius Kabi Agilia TIVA- væske og infusjonspumper.

Nødluftveisutstyr- C-Mac.

Datex overvåkningsmonitor.

Være kjent med anestesi til ASA I-IV til barn og voksne, TIVA/TCI og Gass anestesi.

Kan gi anestesi til pasienter innenfor:

ortopedi, Gastrokirurgi, Urologi,Kar/Thorax, ØNH, Gynekologi, Robot kirurgi

Ved interesse og for nærmere information, kontakt da venligst

Christina Gronemann

Chef for Support og sygeplejersker Norge
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Telefax: +45 33 33 86 99
Mobil: +45 41 85 18 53
E-mail:cg@transmedica.dk
www.transmedica.dk 

Land: 
Speciale: