Gastrokirurgisk afd. søger sygeplejerske - Tromsø

Periode: Fra og med dato: 20/6-22 t.o.m 28/8-21

Afdeling: Postoperativ sykepleie. Heldøgn sengepost med elektiv og øhjelpskirurgi. For det meste cancerkirurgi. Øvre + nedre kirurgi. Pasientgruppe 18 – 100 år. . Fra øsofagus til rectum. Universitetsykehus med regional funksjon.

Vi utfører sykepleierprosedyrer som drensebehandling, CVK/piccline/hickman, sårstell og thoraxdren mm. Stomistell på nye stomier. Ernæring ift. SMOF/Nutrison ++

Planlegging av utskrivelse til sykehjem o.l.

Kompetencekrav: Sykepleier med erfaring med post operativ sykepleie på gastrokirurgiske pasienter, TILT/NEWS, HLR/AHLR, blodtransfusjon, samhandling med kommuner, Erfaring med smertepumper, ernæringspumper, sprøytepumper.

Erfaring med stomi og dren er en fordel samt DIPS ARENA og Metavision.

Ved interesse og for nærmere information, kontakt da venligst

Christina Gronemann

Chef for Support og sygeplejersker Norge
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Telefax: +45 33 33 86 99
Mobil: +45 41 85 18 53
E-mail:cg@transmedica.dk
www.transmedica.dk 

 

 

Land: