Sygeplejerske til nyfødt intensiv - Ålesund

Periode:  27.06.2022 – 21.08.2022

Afdeling: Premature barn fra svangerskapsuke 26+0, syke nyfødte og barn som trenger intensiv behandling opptil 3 mnd. alder.

Kompetencekrav: Spesialsykepleier/sykepleier bør ha kompetanse fra å jobbe ved en nyfødt intensiv seksjon fra tidligere og gjøre relevante observasjoner og tiltak ut fra en familie-sentrert omsorg. Vi ønsker helst sykepleiere med videreutdanning som intensivsykepleiere/nyfødtsykepleie/barnesykepleie.

Resusitering av premature og syke nyfødte må alle kunne.

Vikaren må ha kompetanse på å gi pustestøtte som high-flow, cpap (vi benytter Fabian-cpap) og respiratorbehandling (vi har Sofie-, Stephanie- og Leoni-respirator). Man må kunne håndtere tilhørende prosedyrer som blant annet sentrale innganger, invasiv BT-måling, thoraxdren, hypotermibehandling og NO-behandling osv.

 

Land: 
Speciale: