Arendal søger sygeplejersker til Barne og ungdomspost  Arendal

Periode:20.06.22-22.08.22

Kompetencekrav: Sykepleiere med videreutdanning i pediatri, må ha nyfødtkompetanse

Ved interesse og for nærmere information, kontakt os.

Land: