Akutmodtagelsen i Tromsø søger sygeplejersker - SOMMER 2022

Periode: 06.06.22 til og med 04.09.22

Kompetencekrav: Vi ber om sykepleiere med minimum 2 års erfaring fra akuttmottak. Det er ønskelig at vikaren har erfaring fra akuttmottaket UNN Tromsø.

Vikaren må mestre mottak og igangsetting av behandling til akutt og kritisk syke pasienter under alle fagområder. Med dette menes at sykepleieren har hatt og kan tildeles pasientansvar for kritisk syke pasienter som for eksempel alvorlig sepsis, STEMI, traumemottak.

Vikaren må kjenne systematisk primærundersøkelse (ABCDE), kommunisere tydelig og bidra til godt teamarbeid.

Må ha gyldig AHLR sertifisering.

Må ha erfaring med triage. Bør ha erfaring med RETTS triageverktøy.

 

Ved interesse og for nærmere information, kontakt da venligst

Christina Gronemann

Chef for Support og sygeplejersker Norge
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Telefax: +45 33 33 86 99
Mobil: +45 41 85 18 53
E-mail:cg@transmedica.dk
www.transmedica.dk 

 

 

Land: 
Speciale: