Operationssygeplejersker til Tromsø - SOMMER 2022

Periode: 26 tom uke 34

Kompetencekrav: Operasjonssykepleiere med kompetanse innen både den koordinerende og sterile funksjon.

Gjøres relativt stor og komplisert kirurgi. Stikkord:

Nevrokirurgi; tumor, ryggkirurgi, implantat

ØNH; tumor, ansiktsskader og implantatkirurgi.

Ortopedi; protese, brudd skader og håndkirurgi

Ved interesse og for nærmere information, kontakt da venligst

 

Christina Gronemann

Chef for Support og sygeplejersker Norge
Transmedica A/S
Vesterbrogade 6 D, 6.
1620 København V
Telefon: +45 33 33 76 13
Telefax: +45 33 33 86 99
Mobil: +45 41 85 18 53
E-mail:cg@transmedica.dk
www.transmedica.dk 

Land: 
Speciale: