Sedan MedPro blev övertagit av Transmedica på slutet av 2011 är jag anställd för firman. Själva övergångstiden gick smidigt, man märkte inget. Jag har haft mycket bra kontakt med företaget, trevliga och seriösa personer som jag kan lita på.

Man får bra information om uppdraget och oftast rätt passande uppgifter. Transmedica organiserar resor och bolaget för mig – jag är nöjd med det. Jag känner mig också tryggt under uppdraget pga får sjukförsäkring och även läkare ansvarsförsäkring också.

Lönen betalas oftast inom en vecka. Alldrig fått några problem med det.

Sammanfattning: Jag mår bra som anställd hos Transmedica!

– Erika Turi, Speciallæge i radiologi