Overenskomst med Dansk Sygeplejeråd

Norsk arbejdsmiljølov og tavshedspligt

Når du arbejder for Transmedica er du forpligtet til at følge den norske arbejdsmiljølovs bestemmelser. Her finder du:

Skatteregler

For personer med dansk folkeregisteradresse:

For personer med norsk folkeregisteradresse:

For personer med svensk folkeregisteradresse:

Autorisationer for sygeplejersker

Norge

Sverige

 

Danmark

Generelt:

Nordiske sygeplejersker med autorisation som sygeplejerske fra et nordisk land:

Sygeplejersker der er statsborgere og uddannet i EU-lande:

Sygeplejersker der er uddannet i lande uden for Norden og EU: