Aktuelle vikariater inden for psykiatri

Psykiatere har strålende vikarmuligheder, lønmæssigt og fagligt. Transmedica matcher alle på løn og klarer bolig, rejse, papirer m.m.

Mere info for psykiatere

Psykiater til Tønsberg.

Psykiater til Tønsberg, ARA.

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling – Avgiftning

Arbeidsoppgaver berører både somatikk og psykiatri i tillegg til rus.
Krav til kompetanse/erfaring* Lege – ønskelig med erfaring fra pasientgruppen, men ikke ett krav. Gjerne interesse for sammensatt problematikk ()rus somatikk og psykiatri.
Periode: Uke 40 - 52 2022.

Ta kontakt med:

Martin Eng:  

Bemanningskonsulent

Mobil: 47 902 34 994

E- post:    mae@transmedica.dk

eller

Psykiater til Bergen.

Psykiater til Bergen, Bjørgvin DPS Rehabiliteringspoliklinikk.

Bjørgvin DPS er et lokalt forankret ledd i behandlingskjeden i opptaksområdet. Kjerneoppgavene er spesialisert utredning og differensiert behandling, akutt og krisetjenester, opplæring av pasienter og pårørende, veiledning til psykisk helsearbeid i kommunene, forskning og kvalitetsutvikling og utdanning av helsepersonell. Samarbeid med sykehuset, kommunene og brukerorganisasjonene er høyt prioritert.
Oppfølgning av pasienter i behandling på poliklinikken

Psykiater til Førde.

Psykiater til Førde, psykiatrisk klinikk.

Psykiater. Norsk autorisasjon som lege og norsk spesialistgodkjenning i psykiatri og/eller rus. Gode evner til å kommunisere, samarbeide og tenkje heilskapleg.
Førarkort klasse B.
Det er eit krav at overlege har kunnskap om norsk lovverk/Psykisk helsevern lov og Dips.
Lege må ha kjennskap til akuttpsykiatri og sikkerhetspsykiatri pga ev.vakter.

Psykiater til Sandnes.

Psykiater til Sandnes DPS, FACT.

Inntak og vurdering av pasienter henvist for behandling.
Delta i tverrfaglig team.
Vedtaksansvar.
Medisinsk vurdering og medikamentell behandling.
Pasientbehandling og utredning.
Samarbeide med pårørende, kommune og andre instanser.
Veiledning.

Periode: Uke 40 2022 - uke 13 2023.

Ta kontakt med:

Martin Eng:  

Bemanningskonsulent

Mobil: 47 902 34 994

E- post:    mae@transmedica.dk

eller

Mojgan Rahman  

Psykiater til Hamar.

Psykiater til Hamar, allmennpsykiatrisk poliklinikk.

Spesialist i psykiatri.
Må beherske norsk skriftlig og muntlig
Må beherske DIPS og følge krav til forsvarlig journalføring
Forutsetter at psykiateren har kvalifikasjoner for oppgaven i utgangspunktet.

Det er behov psykiater i 100% stilling som skal drive direkte pasientarbeid med kun utredning og behandling for å unngå fristbrudd.

Arbeidstid fra 8-16

Ta kontakt med:

Mojgan Rahman  

Senior bemanningskonsulent 

Mobil: +47 977 56 107

Psykiater til Follo.

Psykiater til Follo DPS allmennpsykiatrisk poliklinikk.

Overlege i psykiatri. Må ha god kjennskap til Dips. Må ha gode norskkunnskaper.

40 t/u, 100 % (kl 8-16)

Periode: Uke 1 - 13 2023

Ta kontakt med:

Martin Eng:  

Bemanningskonsulent

Mobil: 47 902 34 994

E- post:    mae@transmedica.dk

eller

Mojgan Rahman  

Senior bemanningskonsulent 

Mobil: +47 977 56 107

E- post:   mor@transmedica.dk

Psykiater til Haugesund.

Psykiater til Haugesund, TSB poliklinikk.

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling, TSB poliklinikk
Psykiater/ spesialist i rus og avhengighetsmedisin
God IKT kunnskap, gode norskkunnskaper.
Kontinuitet er viktig, ønskelig med en som kan være hele perioden.

Dagtid 08.00-15.30 alle ukedager. Ikke krav til vaktdeltakelse.

Det vil være anledning til å gå i dialog rundt alternative løsninger ifht ukerdager, friperioder og stillingsstørrelse.

 

Periode: Uke 42 2022 - 52 2023

 

Ta kontakt med:

Mojgan Rahman  

Psykiater til Porsgrunn.

Psykiater til Porsgrunn, psykose poliklinikk.

Periode: Uke 42 2022 - uke 9 2023

Psykosepasienter med å uten TUD

Diagnostisere og behandle pasienter i psykosepoliklinikken.

Ta kontakt med:

Mojgan Rahman  

Senior bemanningskonsulent 

Mobil: +47 977 56 107

E- post:   mor@transmedica.dk

Eller

Martin Eng:  

Bemanningskonsulent

Mobil: 47 902 34 994

E- post:    mae@transmedica.dk

 

 

 

Psykiater til Skien/Porsgrunn

Psykiater Skien/Porsgrunn TSB og Lar poliklinikk.

Ansvar for pasienter innen TSB og LAR for opptaksområde Skien og Porsgrunn
Arbeidsoppgaver:
*Ansvar for utredning, utredning, behandling og medisinering av pasienter i poliklinisk behandling innen TSB og LAR
*arbeide både selvstendig som behandler og i team med annet personell
*samhandle med kollegaer både internt og eksternt

Periode: 1. september 2022 – 1. september 2023

Jobben er dagtid uten vaktbelastning

Kontakt:

Martin Eng:  

Bemanningskonsulent

Psykiater til Kristiansand.

Psykiater til Kristiansand.

LAR:

Legespesialist får ansvar for LAR - team i poliklinikken i Kristiansand. TSB – modellen krever at spesialist involveres i mange vurderinger i behandlingsløpet. En del av disse vurderingene ivaretas også av psykologspesialist.

Arbeidsoppgaver vil være relatert til medikamentelle vurderinger, akutte vurderinger av ulike karakter, stor grad av samhandling med behandlere i LAR, øvrige enheter/avdelinger i spesialisthelsetjenesten, samhandling med kommunale tilbud m.m.

Subscribe to RSS - Psykiatri