Region Syddanmark søger speciallæge - Gastroenterologi

Region: Region Syddanmark
Speciale: Gastroenterolog
Ref. nr.: 3004
Opstart: 01.01 - 2024
Kontraktlængde: 6 mdr. eller 12 mdr. med mulighed for forlængelse
Faglige krav:  Der er tale om arbejde i ambulatorium men stuegang hos gastromedicinske patienter vil forekomme.

Region Sjælland søger speciallæge - MSK radiolog

Region: Region Sjælland 
Speciale: Muskuloskeletal-radiologi
Ref. nr.: 2995
Opstart: 01.11. 2023
Kontraktlængde: 6 måneder med forlængelse
Faglige krav: MSK med kompetencer inden for MR, CT og røtgen

 

Som vikar i Transmedica er du altid sikker på:
- Attraktiv løn
- Løn under sygdom
- Fuldt møbleret bolig
- Fuld forsikring
- Unikt bonusprogram
- Fast kontaktperson

 

Region Hovedstaden søger speciallæge - Distriktspsykiatrien

Region: Region Hovedstaden
Speciale: Psykiatri - Distriktspsykiatrien
Ref. nr.: 2403
Opstart: 1.10 eller hurtigst muligt
Kontraktlængde: 6 mdr. med mulighed for forlængelse
Faglige krav:  Speciallæge i psykiatrien - blandet patientgrupper

Vagter: Ja

Region Sjælland søger en overlæge - Kardiologi

Region: Region Sjælland 
Speciale: Kardiologisk overlæge
Ref. nr.: 2945
Kontraktlængde: 01.10. - 31.10.2023
Faglige krav: Skal kunne udføre selvstændig ekkokardiografi, TEE + TTE. Skal kunne varetage kardiologisk bagvagt, selvstændig stuegang + kardiologiske tilsyn i hele huset. Skal være certificeret bruger af Sundhedsportalen.

Vagter: Ja, bagvagter.

 

Region Hovedstaden søger speciallæge i psykiatri

Region: Region Hovedstaden
Speciale:  Psykiatri - specialfunktion for spiseforstyrrelser Sengeafsnit/Ambulatorium 
Kontraktlængde: 6-12 mdr., med mulighed for forlængelse
Faglige krav: speciallæge i Psykiatri
Vagter: ja

Som vikar i Transmedica er du altid sikker på:
- Attraktiv løn
- Løn under sygdom
- Fuldt møbleret bolig
- Fuld forsikring
- Unikt bonusprogram
- Fast kontaktperson

Psykiater

Region: Region Hovedstaden

Speciale: Psykiatri

Region Sjælland søger speciallæge - Radiologi

Region: Region Sjælland 
Speciale: Radiologi
Ref. nr.: 2820
Kontraktlængde: 6 mdr. med forlængelse
Faglige krav:  Erfaren speciallæge i radiologi på overlæge niveau. Bred erfaring, herunder UL-vejledt intervention. Der er tale om fremmøde de fleste dage, men dage kan aftales som hjemmearbejdsdage. Deltagelse i supervision af beskrivende radiografer. Certificering i Sundhedsplatformen er et krav.

Region Sjælland søger en speciallæge - Gynækologi og Obstetrik

Region: Region Sjælland 
Speciale: Gynækologi og Obstetrik
Ref. nr.: 2659
Kontraktlængde: Opstart 01.08.23 - 31.01.24 
Faglige krav: Erfaren gynækolog til at varetage funktioner i afdelingen, herunder vagtforpligtelse (uden forvagt) med primær funktion på fødegangen og også akut gynækologi (minor). Desuden efter faglige evner mulighed for gynækologisk ambulatorie, urogynækologi, elektive operationer (hysteroskopier, urogyn etc), visitation m.m. 

Region Sjælland søger en speciallæge - MSK radiologi

Region: Region Sjælland 
Speciale: Muskuloskeletal-radiologi
Ref. nr.: 2158
Kontraktlængde: 12 måneder med forlængelse
Faglige krav: MSK med kompetencer inden for MR.

Vagter: Ja, ca. 1 pr. uge i gennemsnit

 

Som vikar i Transmedica er du altid sikker på:
- Attraktiv løn
- Løn under sygdom
- Fuldt møbleret bolig
- Fuld forsikring
- Unikt bonusprogram
- Fast kontaktperson

 

Region Hovedstaden søger en speciallæge - Radiologi

Region: Region Hovedstaden 
Speciale: Radiologi  
Ref. nr.: 1793
Kontraktlængde: Uge 32,33,34,35 og 39 
Faglige krav: Konventionel radiologi, incl. drænage og CT

Vagter: Ja 2-5 pr. uge

 

Som vikar i Transmedica er du altid sikker på:
- Attraktiv løn
- Løn under sygdom
- Fuldt møbleret bolig
- Fuld forsikring
- Unikt bonusprogram
- Fast kontaktperson

Subscribe to RSS - Danmark