Pre, per, postoperativt omhändertagande. Beredskapstjänstgöring. UVA/Post-op omhändertagande.
Grund: mån-tor 07.15-16.30. Fredag 07.15-12.15. Under en åttaveckorsperiod infaller 4-6 dgar vardagsberedskap och en helgberedskap. Då är arbetstiderna mån-tor 09.00-19.00 sedan beredskap till 07.15. Fredag 07.30-17.30 sedan beredskap till måndag 07.15.

Med vänlig hälsning

_______________________________

Sebastian Landström

Telefon: +45 33 33 76 13

Mobil: +46 735 257 634

E-mail:ala@transmedica.se

Felicia Steen

Mobil: +46 735 36 87 64

E-mail: fst@transmedica.d

Land: 
Speciale: