Barne,- og ungdomspsykiater til Bodø, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Ytre Salten.

Utgangspunktet for oppdraget er arbeid som overlege ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk med kontorsted Bodø.

Avhengig av behov kan det være aktuelt å bistå døgnenheter og spesialiserte fagenheter i kortere perioder avhengig av kandidatens kompetanse og erfaring (disse også lokalisert i umiddelbar nærhet). 

Periode: 01.09.22 – 31.05.23

 

Kontakt:

Mojgan Rahman  

Senior Bemanningskonsulent 

Mobil  : +47 977 56 107

Mail :  mor@transmedica.dk

Eller:

Martin Eng  

Bemanningskonsulent

Mobil : 47 902 34 994

Mail :   mae@transmedica.dk

Land: