Barne- og ungdomspsykiater til BUP Elverum

MÅ ha bred erfaring allmennpsykiatriske diagnoser, fordel med noe erfaring fra behandling av Spis-pasienter.

Periode: 14.02.22– 13.02.23 med mulighet for forlengelse

Dagtidsstilling, 08 – 16 mandag - fredag

 

Kontakt:

Mojgan Rahman  

Senior Bemanningskonsulent 

Mobil  : +47 977 56 107

Mail :  mor@transmedica.dk

Eller:

Martin Eng  

Bemanningskonsulent

Mobil : 47 902 34 994

Mail :   mae@transmedica.dk

Land: